KONSTRUKTA-SK 

 

 - Návrh a vývoj koncepcií a prototypov

 - Kompletná výkresová dokumentácia

 - CAD modelovanie, simulácie a výpočty

 - Projektovanie kovových konštrukcií

 - Projektovanie nástrojov a prípravkov

 - Projektovanie atypických strojov a zariadení

 - Digitalizácia papierovej dokumentácie

 - Konverzia 2D do 3D a naopak

 - Riešenie kolíznych stavov

 - Reverzný inžiniering a inovácie

 - Priemyselný dizajn

 - Podpora výroby

 - TPV, postupy a návody

 - Outscourcing a poradenstvo