KONSTRUKTA-SK 

 

Za vznikom našej konštrukčnej kancelárie stála myšlienka ponúknuť zákazníkovi služby, ktoré plne zodpovedajú jeho požiadavkám a predstavám bez zbytočných kompromisov. Našim jediným cieľom je spokojný zákazník ktorý nepotrebuje zľavovať zo svojich nárokov na kvalitu, dizajn, funkčnosť, bezpečnosť či ekologickosť. Ponúkame Vám tieto služby:

 

 

 - Návrh a vývoj koncepcií a prototypov

 - Kompletná výkresová dokumentácia

 - CAD modelovanie, simulácie a výpočty

 - Projektovanie kovových konštrukcií

 - Projektovanie nástrojov a prípravkov

 - Projektovanie atyp strojov a zariadení

 - Digitalizácia papierovej dokumentácie

 - Konverzia 2D do 3D a naopak

 - Riešenie kolíznych stavov

 - Reverzný inžiniering

 - Priemyselný dizajn

 - Podpora výroby

 - TPV, postupy a návody

 - Outscourcing a poradenstvo