PROJEKCIA A STATIKA

Každý úspešný príbeh začína kvalitným projektom. Našou základnou filozofiou je schopnosť ponúknuť zákazníkovi komplexné a profesionálne služby. 

Pri navrhovaní a posudzovaní oceľových konštrukcií spolupracujeme len s overenými partnermi v oblasti statiky, architektúry a výroby, vďaka ktorým vieme zákazníkovi splniť prakticky každú požiadavku. Štúdie, realistické 3D vizualizácie, projektová dokumentácia, technické správy, realizačná dokumentácia, výroba a montáž... Všetko zabezpečíme za Vás.


DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA

Dielenská (výrobná alebo aj realizačná) dokumentácia resp. jej spracovanie je naším nosným programom. Špecializujeme sa pritom na spracovanie podrobnej výrobnej dokumentácie oceľových konštrukcií, halových stavieb, ale aj strojov, mechanizmov či prípravkov. Všetky výstupy, a to aj tie najzložitejšie, sú vďaka pokročilým 3D CAD technológiám nepretržite priebežne kontrolované na prípadné kolízie a analyzované na nepresnosti.

Samozrejmosťou je, že zákazník okrem samotných výkresov od nás v e-forme dostane aj 3D modely, podrobné oddelené kusovníky, výkazy materiálu či CNC páliace šablóny plechových dielcov ktoré šetria váš čas aj peniaze. Všetky výstupy sú u nás bezpečne a trvalo archivované pre potreby  prípadných neskorších zmien, takže v budúcnosti nie je nutné dokumentáciu vytvárať znovu, ale len aktualizovať.

VÝVOJ KONCEPCIÍ A PROTOTYPOV

Vývoj nových produktov podľa požiadaviek zákazníka bez zbytočných kompromisov. Vaše predstavy o dokonalom produkte zhmotníme do realistického 3D modelu, ktorý odhalí všetky silné ale aj slabé stránky  konceptu ešte pred započatím realizačnej fázy. Minimalizujeme tak riziko neefektívneho vynaloženia zdrojov a časových strát. 

Pravidelné reporty o stave rozpracovanosti projektu a konzultácie so zákazníkom sú pre nás štandardom vždy, keď je to potrebné bez ohľadu na to, či sa jedná o oceľovú konštrukciu, strojné  zariadenie alebo prípravok

REVERZNÉ INŽINIERSTVO A INOVÁCIE

Reverzný inžiniering alebo tiež reverzné, či spätné inžinierstvo je analytický proces ktorého cieľom je získanie rozmerových parametrov, prípadne iných funkčných charakteristík už existujúceho technologického zariadenia, komponenty alebo konštrukcie. 

Z nameraných, odvodených či dohľadaných parametrov pre vás vypracujeme výkresovú dokumentáciu skutkového stavu pre potreby archivácie, reprodukcie či ďalšej inovácie. Taktiež je možné doplniť chýbajúce alebo poškodené časti.  

Neváhajte a kontaktujte nás hneď