Kompletný engineering:                                                                        

 

 - Návrh a vývoj koncepcií a prototypov

 - Výkresová / dielenská dokumentácia

 - 3D modelovanie / vizualizácie

 - Projektovanie oceľových konštrukcií

 - Projektovanie nástrojov a prípravkov

 - Projektovanie strojov a zariadení

 - Digitalizácia papierovej dokumentácie

 - Konverzia z 2D do 3D a naopak

 - Riešenie kolíznych stavov 

 - Podpora výroby

 - TPV, postupy a návody                                  

 - Poradenstvo                 

 - Simulácie, merania a výpočty

 - CAD školenie

 - Statické / dynamické posudky a analýzy                                                                                                             

Zákazníkom ponúkame služby v prostredí:                                         

 

                 

Autodesk Inventor                              SOLID EDGE