Oceľová prístavba k existujúcemu autoservisu

Hala

Hala

Kontajnerové stojisko (súbor viacerých druhov)

Kontajnerové stojisko (typ s posuvnou bránou)

Malý obchodný objekt kontajnerového typu

Prestrešenie