Súbor 7 oceľových veží a 3 mostov (ČOV Viedeň)Oceľová konštrukcia - rám technologickej linky (plošiny, lávky, schodiská)Oceľová konštrukcia - Lávka so schodiskom

Oceľová konštrukcia - Viacúrovňová plošina so schodiskom

Oceľová konštrukcia - Schodisková veža

Oceľová konštrukcia - Lávky so schodiskom a prestrešenim

Skladací stojan na bicykle pre obec Ternat (Belgicko)

Točité schodisko do historickej budovy

Oceľová konštrukcia - Billboard