Súbor 7 oceľových veží a 3 mostov (ČOV Viedeň)

Oceľová konštrukcia - Lávka so schodiskom

Oceľová konštrukcia - Viacúrovňová plošina so schodiskom

Oceľová konštrukcia - Schodisková veža

Oceľová konštrukcia - Lávky so schodiskom a prestrešenim

Oceľová konštrukcia - Billboard

Oceľová konštrukcia - Plošiny a schodiská