Rekonštrukcia odsírovacej jednotky v ENO

Inštalačná skrinka