Séria oceľových stavieb (celkom 7 veží a 3 mosty) novobudovanej čistiarne odpadových vôd vo Viedni.

Oceľová konštrukcia, projekt Vialit. Projektované pre SBM (Rakúsko)

Oceľová konštrukcia pre SBM (Rakúsko)

Kovová konštrukcia pre SBM (Rakúsko)

<< 1 | 2

Oceľová konštrukcia malého priemyselného objektu

1 | 2 | 3 >>

Oceľová konštrukcia prístavby autoservisu