Lineárne pohony - elektroválce

Lineárne pohony - elektrovalce 1-3.pdf (671706)
Lineárne pohony - elektrovalce 2-3.pdf (555147)
Lineárne pohony - elektrovalce 3-3.pdf (780352)

 

Priame brzdenie 

Hydraulická brzda Typ HH_data.jpg (236521)
Hydraulická brzda Typ HH_rozmery.jpg (54948)
Hydraulická brzda Typ CH_data.jpg (100530)
Hydraulická brzda Typ CH_rozmery.jpg (66748)
Hydraulická brzda Typ OH_data.jpg (236521)
Hydraulická brzda Typ OH_rozmery.jpg (59388)
Hydraulická brzda Typ OCH_data.jpg (99521)
Hydraulická brzda Typ OCH_rozmery.jpg (73408)

Mechanická brzda Typ CM_data.jpg (60157)
Mechanická brzda Typ CM_rozmery.jpg (74207)
Mechanická brzda Typ HM_data.jpg (57744)
Mechanická brzda Typ HM_rozmery.jpg (56333)
Mechanická brzda Typ OCM_data.jpg (60406)
Mechanická brzda Typ OCM_rozmery.jpg (74043)
Mechanická brzda Typ OM_data.jpg (57744)
Mechanická brzda Typ OM_rozmery.jpg (56333)

Pneumatická brzda Typ CP_data.jpg (133639)
Pneumatická brzda Typ CP_rozmery.jpg (90538)
Pneumatická brzda Typ HP_data1.jpg (186328)
Pneumatická brzda Typ HP_data2.jpg (245846)
Pneumatická brzda Typ HP_rozmery.jpg (61856)
Pneumatická brzda Typ OCP_data.jpg (136910)
Pneumatická brzda Typ OCP_rozmery.jpg (100856)
Pneumatická brzda Typ OP_data1.jpg (186328)
Pneumatická brzda Typ OP_data2.jpg (245846)
Pneumatická brzda Typ OP_rozmery.jpg (66081)

 

Nepriame brzdenie pružinové (bezpečnostné)

Elektrická brzda Typ HES_data.jpg (23083)
Elektrická brzda Typ HES_rozmery.jpg (82577)

Hydraulická brzda Typ HHS_data.jpg (212216)
Hydraulická brzda Typ HHS_rozmery.jpg (58329)
Hydraulická brzda Typ CHS_data.jpg (140905)
Hydraulická brzda Typ CHS_rozmery.jpg (71721)
Hydraulická brzda Typ OHS_data.jpg (212216)
Hydraulická brzda Typ OHS_rozmery.jpg (63834)
Hydraulická brzda Typ OCHS_data.jpg (141881)
Hydraulická brzda Typ OCHS_rozmery.jpg (70279)

Pneumatická brzda Typ CPS_data.jpg (101176)
Pneumatická brzda Typ CPS_rozmery.jpg (91497)
Pneumatická brzda Typ HPS_data.jpg (118607)
Pneumatická brzda Typ HPS_rozmery.jpg (71419)
Pneumatická brzda Typ OCPS_data.jpg (105588)
Pneumatická brzda Typ OCPS_rozmery.jpg (93925)
Pneumatická brzda Typ OHPS_data.jpg (118607)
Pneumatická brzda Typ OHPS_rozmery.jpg (71419)

 

Spojky - Rada 60

Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 2_4-400_hodnoty.jpg (53463)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 2_4-400_rozmery.jpg (78224)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 3_6-700_hodnoty.jpg (53323)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 3_6-700_rozmery.jpg (82436)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 4_4-800_hodnoty.jpg (69050)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 4_4-800_rozmery.jpg (100106)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 4_8-1200_hodnoty.jpg (51177)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 4_8-1200_rozmery.jpg (43420)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 5_10-1800_hodnoty.jpg (55899)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 5_10-1800_rozmery.jpg (45783)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 6_6-1400_hodnoty.jpg (50736)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 6_6-1400_rozmery.jpg (136287)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 8_8-2400_hodnoty.jpg (51813)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 8_8-2400_rozmery.jpg (45136)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 10_10-3600_hodnoty.jpg (53307)
Hriadeľová spojka Rada 60 Typ 10_10-3600_rozmery.jpg (43831)

 

Spojky - Rada 70

Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 3_6-1800.jpg (126654)
Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 4_8-3450.jpg (129905)
Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 5_10-4950.jpg (133008)
Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 6_6-3600.jpg (130079)
Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 6_12-8000.jpg (128721)
Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 8_8-6900.jpg (134045)
Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 10_10-9900.jpg (137311)
Hriadeľová spojka Rada 70 Typ 12_12-16000.jpg (131823)