PREDAJ PRIEMYSELNÝCH POHONOV

KONSTRUKTA-SK s.r.o. je výhradným zástupcom českej spoločnosti P.I.V. KOCIÁN pre Slovenskú republiku. V oblasti pohonnej techniky prinášame unikátne riešenia podporené 40 ročnou históriou, skúsenosťami v oblasti návrhu a výroby priemyselných pohonov vysokej kvality. Zameriavame sa pritom na spojky, priemyselné brzdy a lineárne pohony (elektrovalce)