Priemyselné brzdy 
 
 
Oproti bubnovým, resp. pásovým brzdám, kde motor pôsobí prostredníctvom obloženia trecou silou na bubon radiálne k osi hriadeľa, pôsobia kotúčové brzdy prostredníctvom doštičiek (párované) na kotúč  súosovo (axiálne). Bubnové brzdy sú limitované obvodovou rýchlosťou do ca 28 [m / s]. Výmena výrazne nerovnomerne zakriveného trecieho obloženia je prácna a nastavovanie vzduchovej medzery v stave "odbrzdené" problematické. Kompaktné kotúčové brzdy stavebnicového systému, jednoduchej inštalácie aj údržby sa vyznačujú nižším momentom zotrvačnosti, respektíve menším priemerom brzdného kotúča. Celkové náklady kotúčovej brzdy (obstarávacie a prevádzkové) sú podstatne nižšie. Kotúčová brzda ponúka oproti bubnovej už na kotúči s priemerom 400 mm možnosť umiestnenia 1 až 4 strmeňov. Možno ich tiež osadiť výkonovo odstupňovanou radou motorov (brzdná sila v pomere 1 - 10). Bubnové brzdy, až na malé výnimky, možno úspešne nahradiť brzdami kotúčovými.
 
 
Prečo naše brzdy?
 
 • Priemer kotúča od 120 mm.
 • Brzdenie priame: mechanicky, pneumaticky, hydraulicky.
 • Brzdenie nepriame "bezpečnostné - pružinou" (odbrzďovanie mechanické, pneumatické, hydraulické alebo elektromagneticky)
 • Horizontálny alebo vertikálny kotúč štandardnej hrúbky 8 a 12 - 28 mm (špeciálne 6-350 mm)
 • Paralelogramy zabezpečujú vzduchovú medzeru medzi kotúčom a doštičkami
 • Jednoduchá výmena doštičiek a minimálna údržba
 • Zmysel otáčania brzdového kotúča ľubovoľný
 • Celková plocha bezazbestových doštičiek 170 cm2
 • Zdarma výpočet brzdy a konzultácia vhodného riešenia 
 
Naša ponuka:
 
Kotúčové (ovládanie elektromagnetické, pneumatické, hydraulické, mechanické)
- Lamelové (ovládanie elektromagnetické, pneumatické, hydraulické, mechanické)
- Špeciálne (kontinuálne brzdenie výkonu, chladené vzduchom alebo vodou)
- Systém kontroly a riadenie
 • Kotúčové brzdy (ovládanie elektromagnetické, pneumatické, hydraulické alebo mechanické)
 • Lamelové brzdy (ovládanie elektromagnetické, pneumatické, hydraulické alebo mechanické)
 • Špeciálne brzdy (kontinuálne brzdenie výkonu, chladené vzduchom alebo vodou)
 • Systém kontroly a riadenia
 
Naším zákazníkom ponúkame ďalší doplnkový sortiment ako snímač brzdy, prípadne max. opotrebenia doštičiek. Brzdy možno na kotúči výhodne párovať pre kompenzáciu ohybového momentu. Pre kontinuálne brzdenie ponúkame kontrolu, snímanie a plynulú reguláciu brzdného momentu. Brzdy podľa požiadaviek zákazníka a kontrolujeme na brzdný moment a kinetickú energiu.