Priemyselné spojky
 

Vysokoelastické spojky PIV sú samonosné, vysokorýchlostné (až do 5000 min-1) a s vysokou uhlovou poddajnosťou až 10°. Preto možno pomocou nich riešiť náhony bežnými spojkami nerealizovateľné. V oceľovom plášti telesa spojky sú nalisované predpäté elastické prvky namáhané na tlak (oproti spojkám "periflex" namáhaným na ťah-strih). Predpnutie prvkov možno meniť. Prvky sa dodávajú o tvrdosti 50 - 80 ° Sh, zvyčajne 60 ° Sh, pre teploty okolia -40 až +80 prípadne až 100 ° C a s odpovedajúcou chemickou odolnosťou. Spojkami možné vhodne ovplyvňovať torzné kmity systému, čo sa využíva medzi dieselovými, elektrickými motormi a prevodovkami, ventilátormi, vrtuľami, turbínami, drvičkami, dopravníkmi... Na spojku možno jednoducho pripevniť brzdový kotúč. Z dvoch spojok PIVKO možno ľahko zostaviť veľmi krátky homokinetický kĺb alebo kĺbové hriadele. Tieto hriadele nevyžadujú bežnú údržbu, prispejú k zníženiu vibrácií, hlučnosti a tým predĺžia životnosť náhonu. Elastické prvky sú ľahko vymeniteľné a vďaka konštrukcii prírub zvyčajne nevyžadujú demontáž hnacej či hnanej časti náhonu.

 
 
Prečo naše spojky?
 
 • Bezúdržbové vysokoelastickej samonosné spojky pre elektrické, spaľovacie motory a turbíny až do 5000 [min-1] a 900 [kW].
 • Umožňujú mäkký záber
 • Kompenzujú nesúosovosť hriadeľov
 • Odstraňujú vibrácie a hluk.
 • Ľahko vymeniteľné "predpäté" elastické elementy (silentbloky) spojok umožňujú vysokú uhlovú poddajnosť
 • Spojky možno radiálne demontovať po 5 mm posuvu časti náhonu
 • Elastické elementy bežné tvrdosti 60/65 [° shore]; možno použiť tak vyššie, ako aj nižšie shore a "vnútorné tlmenie"
 • Riešenie náhonov bežnými spojkami neriešiteľné
 • Samonosnosť umožňuje vytvárať ako elastické (kĺbové) hriadele, tak aj "homokinetické dvojča" extrémne krátkej zástavbovej dĺžky
 • Zdarma výpočet brzdy a konzultácia vhodného riešenia 
 
Naša ponuka:
 
- Pružné spojky
- Tuhé spojky 
- Elektromagnetické
- Miniatúrne spojky
- Hydraulické (lamelové, odstredivé)
- Rozbehové
- Prerušovacie (krokovacie)
- Regulovateľné - obmedzenie kr. momentu (mechanické, pneumatické, hydraulické)
- Radiace spojky
- Trecie spojky - jedno alebo viaclamelové (mechanické, pneumatické alebo hydraulické)
- Planžetové turbospojky (náhrada zubových)
- Voľnobežné (s voľbou zmyslu otáčania, poistka spätného pohybu)
- Vzduchové (lamelové, odstredivé)
- Špeciálne (kombinácia spojka-brzda)
 • Pružné spojky
 • Tuhé spojky 
 • Elektromagnetické
 • Miniatúrne spojky
 • Hydraulické (lamelové, odstredivé)
 • Rozbehové
 • Prerušovacie (krokovacie)
 • Regulovateľné - obmedzenie kr. momentu (mechanické, pneumatické, hydraulické)
 • Radiace spojky
 • Trecie spojky - jedno alebo viaclamelové (mechanické, pneumatické alebo hydraulické)
 • Planžetové turbospojky (náhrada zubových)
 • Voľnobežné (s voľbou zmyslu otáčania, poistka spätného pohybu)
 • Vzduchové (lamelové, odstredivé)
 • Špeciálne (kombinácia spojka-brzda)
 
 
 

 

Príklady použitia:

                                    Rada 70 TYP 8/8-6900 (vodná turbína)

 

              Rada 70 Typ 3/6 - 1800 (Náhrada zastaralej spojky KUBLO na lokomotíve)