Silo


Silo dvojité s plošinami


Silo s vnútornou plošinou


Silo


Plošiny a točité schodiská k silám

Násypka


Klapka s nastaviteľným odporom