Nástroje a prípravky

 
- Jednoúčelové aj univerzálne prípravky
- Montážne / demontážne prípravky
- Upínacie prípravky
- Prípravky pre zámočníkov a zváračov (vymedzovacie prípravky)
- Polohovacie prípravky
- Manipulačné a transportné prípravky
- Lisovacie a ohýbacie prípravky
- Vystrihovacie a vysekávacie prípravky
- Združené a kombinované prípravky