Stroje a zariadenia

 
- Mechanické stroje a zariadenia pre priemysel
- Dopravníky
- Jednoúčelové stroje
- Manipulačná technika
- Zdvíhacia technika 
- Technologické linky
- Strojné celky aj samostatné strojné diely